Καιρός

Πάτρα

Καιρικές Συνθήκες:
Περιγραφή: Clouds

Θερμοκρασία: 17.02
Yγρασία: 49
Άνεμος:
Ταχύτητα: 5.66